Algemene ledenvergadering 2018

Afgelopen donderdag, 24 januari, werd de ALV gehouden in de bestuurskamer van SCO. Het bestuur deed verslag van het afgelopen jaar en vroeg toestemming om de plannen voor het komende jaar goed te keuren. De contributie wordt verhoogd met € 5 en Winny en Karin werden herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De aanwezige leden gingen hiermee akkoord

Hilbrand Nijholt deed verslag van de activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd en Bram van Schagen deed verslag over jeugdzaken. Cornelis Jansen legde de privacyzaken uit en Bouke Kleefstra keek terug op de KNLTB competities in 2018 en besprak de komende voorjaarscompetitie.

Als hoogtepunt van de avond reikte Bouke de Hoolthakkerspries uit aan Auke van Veen voor het vrijwilligerswerk dat hij doet. Helaas was Auke niet aanwezig. Later bleek dat hij ook al in 1997 deze prijs had gekregen. Ook toen al een actief lid. En daar past natuurlijk ook een foto bij uit de oude doos.

Auke 1997

Ga terug